Double Nanako | face mounted to 24" x 32" acrylic sheet | 2007-10